Category : Aktualności

Konferencja ICAN: Innowacja w sprzedaży

Dzięki naszemu Sponsorowi mogliśmy wziąć udział w Konferencji o trendach w sprzedaży. Główny prelegent dr Regis Lemmens – lider projektu badawczego Sprzedaż 2020, współautor książki From Selling to Co-creative. Ponadto wystąpili dr Witold Jankowski – twórca linii programów zwiększających sprzedaż i Paula Wąsowska DBA – praktyk biznesu i nowoczesnych technologii.
Sporo porządkującej wiedzy i nowe trendy – do wykorzystania :)

Spotkanie Kilometry Dobra

Pierwsze spotkanie organizacji, które podjęły decyzje o uczestnictwie w Kampanii Kilometry Dobra 2017. Prowadził organizator Kampanii – Polski Instytut Filantropii.
Interesujące, duże wyzwanie, dużo pracy, dużo radości w zacnym towarzystwie.

Spotkanie na temat wolontariatu w Banku Zachodnim BZWBK

Oddział w Poznaniu. Spotkanie dla wszystkich, którzy chcieliby sie zaangażować, ale nie wiedza jak lub szukają określonego profilu.Opowiadaliśmy jak wygląda wolontariat od strony Fundacji i jej Beneficjentów. Oraz historie trzyletnich doświadczeń we współpracy z Bankiem.Jak zwykle ciekawe i inspirujące spotkanie.

Hipoterapia

Kończymy dyskusje z Rodzinami zainteresowanymi kontynuacja hipoterapii. Rozpoczynamy zajęcia, w związku z bardzo ograniczonym dofinansowaniem, na zmienionych zasadach, obopólnie przyjętych zasadach.

V Kongres Pozyskiwania Funduszy

Temat szczegółowy: Dokąd zmierza 1 % podatku? Inspiro i Centrum Klucz – organizatorzy. W panelu dyskusyjnym udzial wzięli: Przedstawiciele Ministerstwa Finansów – Departament Podatków Dochodowych, Forum Darczyńców, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dyskusja interesująca. Kilka skrajnych stanowisk.

Kontynuacja współpracy wolontariackiej

Zgodnie z ustaleniami: 10 października podsumowaliśmy z Wiktorem okres dotychczasowej współpracy. Wspólna decyzja: zostaje w Fundacji na umowie wolontariackiej do końca czerwca 2017 roku. Mamy nadzieję na dobra współprace :)