1% PIT

Fundacja Patria w OPP

Fundacja Patria znalazła się  w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego, który wymienia podmioty uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego PIT od osób fizycznych. Fundacja Patria posiada numer KRS: 0000184999. 
Komitet do spraw pożytku publicznego https://www.gov.pl/web/pozytek

Organizacja Pożytku Publicznego, wspierająca środowiska zagrożone stygmatyzacją i wykluczeniem. Opiekuje się rodzinami zastępczymi, dziećmi z domów dziecka, organizuje kursy nurkowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ułatwia kontakty ze specjalistami, udostępnia własną infrastrukturę.

 

 
Verified by MonsterInsights