Wolontariat rodzinny

Fundacja Patria zaprasza całe Rodziny, lub ich część, na wolontariat rodzinny. Fundacja oferuje bezpłatny pobyt w Skrzetuszewie lub latem w Imiołkach. Udostępnia jeden/dwa pokoje i łazienkę dla Rodziny. Dostęp do kuchni.

W czasie pobytu członkowie Rodzin podejmują prace na rzecz Fundacji w ustalonym uprzednio obszarze i wymiarze, umawiają się na określony rezultat pracy.
Pracownicy Fundacji wspólnie z Rodziną definiują zakres prac, budżet potrzebny do ich wykonania, harmonogram realizacji. Określają poziom wsparcia Fundacji przy realizacji  części logistycznej projektu.
Proponują też, możliwy do zrealizowania w trakcie pobytu, program edukacyjny, np. wycieczki, lepienie w glinie, oswojenie z koniem, gry planszowe, wspólne czytanie, spotkania z interesującymi ludźmi.

W miarę pozyskiwania funduszu, zapraszamy Rodziny do wzięcia udziału w wolontariacie letnim 2015 – budowaniu nietypowego, naturalnego Placu Zabaw :) 

Aby wziąć udział w wolontariacie rodzinnym należy przesłać na adres patria@patria-opp.pl zgłoszenie z podaniem możliwych terminów pobytu i krótkim opisem członków rodziny, którzy chcą wziąć udział w pracach, preferowane obszary działania. W odpowiedzi podamy możliwe do wykonania w danym terminie prace.

Możliwa jest też zdalna praca na rzecz Fundacji, z odwiedzinami siedziby Fundacji Patria w innym terminie.

Wszelkie Państwa propozycje mile widziane.

Serdecznie zapraszamy