Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy skierowany do firm i ich pracowników.

Zapraszamy Firmy do realizowania wolontariatu w sezonie 2015 r – w planach budowa elementów Naturalnego Placu Zabaw, m.in. Kuchni Błotnej, Ściany Dźwięków, Linarium.

Beneficjentami prac zwykle są dzieci lub całe rodziny. Czasami pracownicy Fundacji. Prace mogą być z różnych obszarów. Duża część, zwłaszcza prac kreatywnych, dotyczy zagospodarowywania przestrzeni, np. kuchnia błotna, mała architektura na plaży, tworzenie gier plenerowych, planszowych, innych. Realizacja szeroko pojętych programów edukacyjnych. Wszystko od pomysłu do realizacji.

Są też prace typu malowanie ścian, stawianie wiaty, uprawa ziół, praca w ogrodzie, gotowanie, prace edytorskie, z portalami społecznościowymi, etc. Zakres prac, rezultat, terminy, budżet są uzgadniane przed przystąpieniem do  realizacji zadania. Po zakończeniu prac zespół otrzymuje informację zwrotną dotyczącą rezultatu wykonanej pracy od beneficjentów, najczęściej od dzieci. Informacja jest nagrana i przesłana Zainteresowanym Wolontariuszom. Możliwe jest tez spotkanie Wolontariuszy z Dziećmi, Rodzinami, w trakcie pobytu beneficjentów w Fundacji. Podczas wolontariatu pracownicy mają możliwość przejść przez proces twórczy i proces planowania realizacji zadania z uwzględnieniem budżetu, podziału na role w zespole, otrzymania informacji zwrotnej odnośnie użyteczności efektu końcowego. Każdy powinien móc znaleźć swoje miejsce w zespole i mieć satysfakcję z wykonanej, użytecznej społecznie, pracy. Czego Państwu życzymy też na co dzień :)

Zgłoszenie chęci podjęcia rozmów o wolontariacie patria@patria-opp.pl

Serdecznie zapraszamy

 Relację z wolontariatu pracowniczego możecie Państwo przeczytać TUTAJ