Wolontariat indywidualny

Fundacja poszukuje Przedstawicieli Fundacji  – osób, które chcą wspólnie uczyć się pozyskiwania pieniędzy na cele charytatywne, na wspólne inicjatywy społeczne i ćwiczyć zdobywana wiedzy w praktyce. Fundacja oferuje wiedzę – kwartalne spotkania dwudniowe, kontakt mailowy i poprzez skypa dwa razy w miesiącu, podstawowe ubezpieczenie, uzgodniony pakiet marketingowy. Program przewidziany na rok z możliwością przedłużenia. W programie m.in. podstawy negocjacji, komunikacja , pogranicza kultur – jak przedstawiać innym osobom swoje poglądy zachowując wzajemny szacunek i przestrzeń do życia, praca z wartościami.
Wymagana ciekawość świata, cywilna odwaga, zdolność do motywowania siebie i organizacji pracy własnej, precyzyjne wypowiedzi i rozumienie tekstów, akceptacja siebie i świata.
Umiejętności i zainteresowania: zdolność ciągłego uczenia się, zainteresowania poparte pracą, wskazana umiejętność porozumiewania się w przynajmniej jednym języku poza ojczystym, (ojczysty na dobrym poziomie) , prawo jazdy, konieczna umiejętność biegłego używania podstawowych programów komputerowych: Word, Exel, obróbka tekstów, zdjęć,  robienie prezentacji oraz poszukiwanie informacji w Internecie.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv  w interesującej formie, np. w postaci prezentacji – do 5 slajdów, i listu motywacyjnego, może być np.  na własnym papierze firmowym.  Ilość miejsc ograniczona. Proces rekrutacji trzyetapowy.
Miejsce zamieszkania bez znaczenia.