Fundacja Patria

Szukamy Fundraisera

Fundacja Patria zatrudni, w pełnym wymiarze godzin, osobę do pozyskiwania funduszy na realizację projektów związanych z:

1. wspieraniem dzieci z rodzin zastępczych, prowadzeniem warsztatów na temat poszukiwania kompleksowych rozwiązań w obszarze pieczy zastępczej, wspieraniem rozwiązań korzystnych dla rodzin wielodzietnych,

2. realizacją inwestycji – ośrodka dla ok. 100 osób, 10 ha nad jeziorem, na terenie parku krajobrazowego – zaakceptowany plan zabudowy, rozprowadzone po terenie media: kanalizacja, woda, gaz, elektryczność, szczegółowy projekt OZE, projekty zabudowań, jeden z dwóch większych budynków w stanie surowym (obiekt składa się z ośmiu budynków –możliwa realizacja etapami).

Fundacja proponuje, osobie z osiągnięciami w pozyskiwaniu funduszy, stale zatrudnienie, możliwość zdalnej pracy przez 2/3 czasu pracy. Szczegóły do negocjacji.
Poszukujemy osoby z inicjatywą, samodzielnej, zaangażowanej w pracę, akceptującej cele i idee Fundacji Patria. Ciekawość świata i otwartość na różne jego przejawy – niezbędna.

Fundacja współpracuje w Rodzinami Zastępczymi i Wielodzietnymi trzeci rok. Jesteśmy zainteresowani optymalizacją rozwiązań w obszarze pieczy zastępczej uwzględniających stanowiska wszystkich zaangażowanych stron : dzieci, rodziców, opiekunów, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, sądów, etc. Jeżeli widzicie Państwo sens pracy w tym obszarze – zapraszamy do współpracy.