Jazdy rekreacyjne

Nauka jazdy konnej  25 zł za zajęcia:

-  dla początkujących 30 minut – lonża,

- dla umiejących jeździć 60 minut – maneż