Hipoterapia

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. We współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska” będziemy realizować projekt „Żyjemy z pasją!”. Celem projektu jest podnoszenie sprawności psychofizycznej osób – głównie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz wsparcie rodzin opiekujących się dzieckiem z niepełnosprawnością, ich aktywizacja do wspólnych działań, do życia społecznego. Przy realizacji zadania zostaną podjęte dwojakie działania: 1. bezpośrednia praca z osoba z niepełnosprawnością – rehabilitacja: połączenie hipoterapii i masażu oraz 2. Cykl warsztatów na temat świadomego sposobu żywienia, aktywnego życia, uwrażliwiania na przyrodę, tak aby stymulować wychodzenie z domu, kontakt ze światem zewnętrznym, dobór indywidualnych ćwiczeń domowych. Dwutorowe działanie ma na celu kompleksową rehabilitację, aktywizację osób niepełnosprawnych i wsparcie ich przed zimą – jednym z cięższych okresów roku. Projekt realizowany będzie na terenach Fundacji Patria: w Skrzetuszewie i w Imiołkach, gmina Kiszkowo.  Regulamin uczestnictwa

Zajęcia z hipoterapii, nauka jazdy, od października  2014 do czerwca 2015,  odbywają się w Imiołkach na terenach Fundacji.

Hipoterapia –  w soboty i niedziele, w  godzinach ustalonych z instruktorem lub telefonicznie (tel. 517 125 571).

Fundacja nie jest finansowana przez NFZ. Pieniądze na prowadzenie zajęć nieodpłatnych pozyskuje od sponsorów i darczyńców. Dofinansowanie zajęć z hipoterapii dotyczy dzieci

i młodzieży z niepełnosprawnością. Ilość dofinansowywanych zajęć ograniczona.  Decyzja o finansowaniu następuje po złożeniu przez Rodzica standardowego podania oraz załączeniu  oświadczenia od lekarza, ze dziecko może chodzić na hipoterapie.

Pełnopłatny koszt 30- minutowej hipoterapii wynosi 30 zł.