Projekty

 

Fundacja Patria promuje idee społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa bez wykluczeń, gdzie każdy aktywnie poszukuje swojego miejsca.

Obecnie Fundacja, w partnerstwie z firmą OEG z Poznania, w oparciu o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kończy realizację projektu “Bądź Przedsiębiorczy”. Projekt skierowany do osób, które utraciły prace i mając predyspozycje do założenia własnej działalności, zwykle opartej o pasje, podjęły trud i ryzyko tworzenia swojego miejsca pracy. Projekt “ Bądź Przedsiębiorczy” dobiega końca. Ponad 20 osób prowadzi już prawie rok, z zaangażowaniem i sukcesem, swoją firmę – produkcje lub usługi. Swoją postawą pokazując, że pasja, determinacja, pracowitość dają satysfakcję, możliwość pracy, poczucie wpływu na swoje życie. Niedługo relacje filmowe pokazujące prace w zakładanych w ramach projektu firmach.

W ramach tego nurtu Fundacja zakończyła realizację projektu “ NIE dla wykluczenia”, współfinansowanego również przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poprzez terapię zajęciową i doskonalenie naturalnych predyspozycji osób z niepełnosprawnością wspomagała je w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.