Fundacja Patria

(naturalny) Plac zabaw

Kontynuujemy współpracę z Pracownią K z Krakowa. Mamy już opracowaną koncepcje rozmieszczenia poszczególnych części placu zabaw na terenie Fundacji w Imiołkach. Niezależnie od tego kiedy nas odwiedzicie, będzie można przemieszczać się przez cztery pory roku :)
Pierwsza powstanie kuchnia błotna. Może już w marcu… Wspiera nas tu wolontariat pracowniczy i darowizny, też 1%.

„Plac zabaw w Imiołkach nawiązuje do średniowiecznych zabaw. Nie jest to jednak dosłowne odtworzenie gier i zabawek popularnych w tamtym okresie, ale ich współczesna interpretacja. (…)

(W Średniowieczu)

— bawiono się w zabawy, a nie zabawkami, popularne były zabawyplac_zabaw_rys_pory_roku
w berka, ciuciubabkę, chowanego;
— zamiast specjalnych zabawek dzieci korzystały z przedmiotów
codziennego użytku – toczono obręcze z beczek, grano w petankę
orzechami, w kółko i krzyżyk kamykami – dlatego trudno obecnie
określić czy znalezione przedmioty były zabawkami czy np. elementami magicznymi;
— zabawa nie była domeną dzieci, uczestniczyła w niej cała społeczność;
— wiele zabaw było odzwierciedleniem codziennego, dorosłego życia i przyszłych ról społecznych – zabawa w sklep, w procesję, ślub;
— w Średniowieczu nie było jasno zdefiniowanej i wydzielonej przestrzeni do zabaw, bawiono się wszędzie;
— największą okazją do zabawy były święta, początkowo pogańskie, później kościelne, silnie związane z przyrodą, żywiołami i porami roku.

plac_zabaw_foto_pracownia_kMając na uwadze te cechy teren został podzielony na cztery strefy nawiązujące do pór roku i żywiołów. Elementy placu zabaw są rozprzestrzenione po całym terenie, bez wyraźnej granicy. Strefy wzajemnie się przenikają, tak aby dzieci w różnym wieku mogły się bawić razem lub być w pobliżu. W doborze elementów należy pamiętać nie tylko o dzieciach, ale również o młodzieży i osobach dorosłych, zachęcając do wspólnej, rodzinnej zabawy. Plac zabaw powinien uwzględniać nie tylko zabawy ruchowe, ale również tematyczne, gry zespołowe. Bardzo ważnym elementem są luźne materiały naturalne, które dzieci mogą wykorzystywać na różne sposoby. (…)”

 

Pracownia K

 

Rysunek i zdjęcia – Pracownia K