Fundacja Patria

Hipoterapia

Kończymy dyskusje z Rodzinami zainteresowanymi kontynuacja hipoterapii. Rozpoczynamy zajęcia, w związku z bardzo ograniczonym dofinansowaniem, na zmienionych zasadach, obopólnie przyjętych zasadach.