O Fundacji

Fundacja Patria – organizacja pożytku publicznego

Skrzetuszewo 54, 62 – 280 Kiszkowo

KRS 0000184999 , NIP 778-14-15-052

nr konta: 32 1240 1747 1111 0010 0168 9443

Co robimy w Fundacji Patria 

Fundacja Patria jest organizacją pożytku publicznego.
Od 2006 roku działa nad jeziorem Lednica, 15 km od Gniezna, 35 km od Poznania. Leży na Szlaku Piastowskim, Jakubowym, Kościołów Drewnianych, szlaku przelotu gęsi.
Jest też miejscem na szlaku dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia w poszukiwaniu swojego miejsca w życiu. Miejscem, do którego mogą zawsze powracać, zarówno w chwilach szczęścia jak i zwątpienia. Na tworzeniu tego miejsca polega praca osób związanych  
z Fundacją Patria – fundatora, pracowników, wolontariuszy, sponsorów, darczyńców.
Od 2013 Fundacja współpracuje z Rodzinami Zastępczymi z całej Polski. W rekrutacji Rodzin bierze udział Kancelaria Prezydenta RP, która wspiera rodziny wielodzietne i zastępcze. Fundacja organizuje obozy edukacyjno-rehabilitacyjne, pobyty wypoczynkowe. Wszystkie Rodziny, które raz przyjechały na obóz Republika Uśmiechu  –  wracają. Od sierpnia 2013 do końca listopada 2014 w Fundacji na nieodpłatnych obozach i pobytach minimum 4 dniowych przebywało ponad 370 osób.

Fundacja, minimalizując koszty, pracuje w systemie projektowym: zatrudnia osoby do realizacji poszczególnych zadań. Na stale w Fundacji Patria pracują cztery osoby –  z Olkusza, Ciechocinka, Warszawy, Gniezna.

Jak powstała Fundacja Patria?

Fundatorem jest pan Michał Wojtczak, członek rządu w gabinecie premiera Tadeusza Mazowieckiego i premiera Jerzego Buzka, założyciel Unii Wielkopolan i innych organizacji gospodarczych, poseł na sejm w 1989 roku.  W wieku 42 lat doznał rozległego wylewu. Kilka lat powracał do zdrowia. Ok 2006 roku przekazał Fundacji prawie 20 ha we wsi Imiołki nad Lednica, aby wspomagała potrzebujące dzieci.

Jak rozwijamy infrastrukturę Fundacji Patria ?

Na terenie Fundacji w Imiołkach powstała stajnia z nieduża kryta ujeżdżalnią do hipoterapii, dom ok. 120 m z pomieszczeniem mieszkalnym oraz gabinetami do rehabilitacji i logopedii; amfiteatr, pole namiotowe z zapleczem kuchenno-sanitarnym, drewniane konstrukcje: altany – jadalnia i wigwam na ogniska i zajęcia w niepogodę dla ok. 100 osób.
Została doprowadzona elektryczność, gaz, woda i kanalizacja. Zatwierdzony jest plan zabudowy na całoroczny ośrodek edukacyjno-rehabilitacyjny dla ok. 100 osób. Powstały plany architektoniczne uwzględniające wykorzystanie energii odnawialnej. Obecnie Fundacja szuka źródeł finansowania inwestycji: dofinansowań, inwestorów.
W Skrzetuszewie Fundacja dzierżawi całoroczny dom, w którym mieści się biuro, 4 łazienki, 8 pokoi, kuchnia, sala szkoleniowa/jadalnia. To tu Fundacja prowadzi działalność zimą.

Co możemy realizować wspólnie z Partnerami, Sponsorami ?

Do realizacji cyklicznych charytatywnych projektów:

- Republika Uśmiechu – obozy edukacyjno-rehabilitacyjne latem
- Śliwobranie, drugi weekend września
- Koncert Polska Wrażliwa, drugi wtorek grudnia
- Spotkania Wielkanocne
- Spotkania Majowe 1-3 maja
oraz do całorocznych zajęć z hipoterapii  i logopedii

Historia Ślimaka w Fundacji

Patria – słowo pochodzenia łacińskiego, oznaczające ojczyznę. Od niego też pochodzi słowo patriota – człowiek, który zna i miłuje miejsce swojego pochodzenia.

Znajomość swoich korzeni, umiejętność czerpania z nich siły i wchodzenia z nimi w świat, w dorosłe życie, to idea bliska Fundacji Patria.
Ślimaka, jako symbol tej idei, zaproponowała pani Agnieszka Tolejko – Kwiatkowska., artystka z Poznania. Ślimak na zielonym liściu, przez Nią zaprojektowany, zwany pieszczotliwie przez dzieci Kajtusiem lub Duszkiem, jest symbolem obozów rehabilitacyjno-rekreacyjnych Republika Uśmiechu.Przy projektowaniu znaku Patria przez Michała Wojciechowskiego, grafika z Warszawy, symbol ślimaka pozostał. Dla Niego ten znak graficzny, poprzez swój ruch, odzwierciedla chęć dzielenia się ze światem wartościami, pokazywania i dawania gościny w domu.
Naturalną konsekwencją stało się obdarowywanie Darczyńców, przyjaciół Patrii, Ślimakami.
Rzeźby, z drewna dębowego, tworzy artysta plastyk, Lech Żurkowski. Każda roczna edycja ma swoją specyfikę, a każda rzeźba, podobnie jak Darczyńcy, jest niepowtarzalna.

 

Fundacja Patria szuka partnerów, darczyńców, sponsorów.

W ramach działalności partnerskiej i sponsoringowej Fundacja realizuje uzgodnione projekty marketingowe, PR, coaching, szkolenia z komunikacji i efektywnego obiegu informacji w firmach.
Fundacja proponuje organizację wolontariatu pracowniczego i imprez integracyjnych na swoich terenach i w okolicy.
Wszystkie uzyskane dochody przeznaczane są na realizację nieodpłatnych działań statutowych Fundacji Patria. Przede wszystkim na wspomaganie znalezienia swojego miejsca w społeczeństwie przez dzieci, których start w życie był utrudniony.
Realizując z nami projekty aktywnie uczestniczycie Państwo we wspieraniu dzielnych, ciekawych świata, dzieci.

Zapraszamy

Fundacja Patria współpracuje z:

Fundacją Enea
Fundacją Tauron
Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A.

 

Statutową działalnośc wspierają: 

Bank Zachodni WBK S.A.
Autostrada Eksploatacja S.A.
Dalkia
Autostrada Wielkopolska S.A.
GAZ-SYSTEM S.A.

Patronatem medialnym poszczególne projekty obejmują:

TVP Poznań
Radio Merkury
Radio Emaus
Portal Internetowy Deon.pl
Głos Wielkopolski

Współpracuja programowo przy realizacji projektów:

Biuro Pierwszej Damy RP
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Nadleśnictwo Gniezno
OSP Wielkopolska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ponadto we wszystkich wymienionych zakresach wspierają nas osoby indywidualne i lokalne przedsiebiorstwa.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Kilka liczb

Najmłodszy uczestnik Republiki Uśmiechu – 3 miesiące
Długość linii brzegowej nad jeziorem Lednica na terenach Fundacji – 700 m
Liczba pracowników etatowych – 4
Ilość projektów realizowanych w każdym roku cyklicznie – 5
Ilość wolontariuszy pracujących w 2014 dłużej niż tydzień – 10
Ilość wolontariatów rodzinnych – 5 – łącznie udział 9 rodzin
Ilość zwierząt pracujących i towarzyszących w pracy 11 koni, 3 psy, 2 koty
Dostępne media na terenach Fundacji – 5, prąd, gaz, woda, kanalizacja, internet
Areał Fundacji – 20 ha nad jeziorem Lednica, wieś Imiołki
Ilość całorocznych pokoi noclegowych – 8
Rekordowa ilość osób nocujących jednocześnie w ww. pokojach – 38 osób